Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 6.1, 6.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Tìm đa thức M.

Câu 6.1 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho các đa thức

\(P = 3{{\rm{x}}^2}y - 2{\rm{x + 5x}}{y^2} - 7{y^2}\) và \(Q = 3{\rm{x}}{y^2} - 7{y^2} - 9{{\rm{x}}^2}y - x - 5\)

Tìm đa thức M sao cho

a) M = P + Q

b) M = Q – P

Giải

a) \(M = P + Q = 8{\rm{x}}{y^2} - 6{{\rm{x}}^2}y - 3{\rm{x}} - 14{y^2} - 5\)

b) \(M = Q - P =  - 2{\rm{x}}{y^2} - 12{{\rm{x}}^2}y + x - 5\)

Câu 6.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức \(xy - {x^2}{y^2} + {x^3}{y^3} - {x^4}{y^4} + {x^5}{y^5} - {x^6}{y^6}\) tại x = -1; y = 1 là:

(A) 0;                (B) -1;

(C) 1;                (D) -6

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (D) -6.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan