Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 36 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do.

Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:

a) \({\rm{}}{x^7} - {x^4} + 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^4} - {x^2} + {x^7} - x + 5 - {x^3}\)

b) \(2{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - 4{{\rm{x}}^5} - {1 \over 2}x - {x^2} + 1\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})\;{x^7} - {x^4} + 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^4} - {x^2} + {x^7} - x + 5 - {x^3} \cr
& = 2{{\rm{x}}^7} - 4{{\rm{x}}^4} + {x^3} - x + 5 - {x^2} \cr} \)

Sắp xếp: \(5 - x - {x^2} + {x^3} - 4{{\rm{x}}^4} + 2{{\rm{x}}^7}\)

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là 5.

\(\eqalign{
& b)2{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} - 4{{\rm{x}}^5} - {1 \over 2}x - {x^2} + 1 \cr
& = - 2{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^4} - 4{{\rm{x}}^5} - {1 \over 2}x + 1 \cr} \)

Sắp xếp: \(1 - {1 \over 2}x - 2{{\rm{x}}^2} - 3{{\rm{x}}^4} - 4{{\rm{x}}^5}\)

Hệ số cao nhất là -4, hệ số tự do là 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan