Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 38 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Tính f(x) + g(x).

Tính f(x) + g(x) với:

\(f\left( x \right) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} - {x^2} - 2{\rm{x}} + 5\)

\(g\left( x \right) = {x^2} - 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} - {x^4} + {x^5}\) 

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến :

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^3} - {x^2} - 2{\rm{x}} + 5 \cr
& \Leftrightarrow f(x) = {x^5} + {x^3} - 4{x^2} - 2{\rm{x}} + 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^2} - 3{\rm{x}} + 1 + {x^2} - {x^4} + {x^5} \cr
& \Leftrightarrow g(x) = {x^5} - {x^4} + 2{x^2} - 3{\rm{x}} + 1 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan