Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 42 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Tính f (x) + g (x) – h (x).

Tính \(f (x) + g (x) - h (x)\) biết:

\(f(x) = {x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} - 2{\rm{x}} + 1\)

\(g(x) = {x^5} - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 5{\rm{x}} + 3\)

\(h(x) = {x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} - 5\)

Giải

\(f (x) + g (x) - h (x)\)

\(\eqalign{
& = \left( {{x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} - 2{\rm{x}} + 1} \right) + \left( {{x^5} - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 5{\rm{x}} + 3} \right) - \left( {{x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} - 5} \right) \cr
& = {x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} - 2{\rm{x}} + 1 + {x^5} - 2{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 5{\rm{x}} + 3 - {x^4} + 3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} + 5 \cr
& = (1 + 1){x^5} - (2 + 1){x^4} - 4{{\rm{x}}^3} + (1 + 1 + 3){x^2} - (2 + 5 + 2)x + (1 + 3 + 5) \cr
& = 2{{\rm{x}}^5} - 3{{\rm{x}}^4} - 4{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} - 9{\rm{x}} + 9 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan