Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 43 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 19 phiếu

Chứng tỏ rằng x = -1; x =5 là hai nghiệm của đa thức đó.

Cho đa thức \(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\). Chứng tỏ rằng x = -1; x =5 là hai nghiệm của đa thức đó.

Giải

Tính giá trị đa thức:

\(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\) tại x = -1; x =5

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 4.( - 1) - 5 = 1 + 4 - 5 = 0\)

\(f(5) = {5^2} - 4.5 - 5 = 25 - 20 - 5 = 0\)

Vậy x = -1 và x = 5 là nghiệm của đa thức \(f(x) = {x^2} - 4{\rm{x}} - 5\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan