Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 40 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Tìm đa thức h(x).

Cho các đa thức:     

\(f(x) = {x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + x - 1\)

\(g(x) = {x^4} - {x^3} + {x^2} + 5\)

Tìm đa thức h(x) sao cho:

a) f(x) + h(x) = g(x)

b) f(x) - h(x) = g(x)

Giải

a) f (x)  + h (x) = g (x)

\( \Rightarrow h(x) = g(x) - f(x) \)

  \(h(x)= \left( {{x^4} - {x^3} + {x^2} + 5} \right) - ({x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + x - 1)\)

\(\eqalign{
& h(x) = {x^4} - {x^3} + {x^2} + 5 - {x^4} + 3{{\rm{x}}^2} - x + 1 \cr
& h(x) = - {x^3} + 4{{\rm{x}}^2} - x + 6 \cr} \)

b) f (x)  - h (x) = g (x)

\(\eqalign{
& \Rightarrow h(x) = f(x) - g(x) \cr
& \Leftrightarrow h(x) = ({x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + x - 1) - ({x^4} - {x^3} + {x^2} + 5) \cr} \)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow h(x) = {x^4} - 3{{\rm{x}}^2} + x - 1 - {x^4} + {x^3} - {x^2} - 5 \cr
& \Leftrightarrow h(x) = {x^3} - 4{x^2} + x - 6 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan