Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 39 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu

Tính f(x) – g(x).

Tính f(x) – g(x) với :

\(f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} - {x^2} + 2{\rm{x}} - 7\)

\(g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5} - {x^7} - 4{{\rm{x}}^2} - 1\)

Giải

Thu gọn rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến:

\(\eqalign{
& f(x) = {x^7} - 3{{\rm{x}}^2} - {x^5} + {x^4} - {x^2} + 2{\rm{x}} - 7 \cr
& \Rightarrow f(x) = {x^7} - {x^5} + {x^4} - 4{x^2} + 2{\rm{x}} - 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& g(x) = x - 2{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {x^5} - {x^7} - 4{{\rm{x}}^2} - 1 \cr
& \Rightarrow g(x) = - {x^7} - {x^5} + {x^4} - 6{{\rm{x}}^2} + x - 1 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan