Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 37 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Tính giá trị của các đa thức.

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) \({x^2} + {x^4} + {x^6} +{x^8} + ... + {x^{100}}\) tại x = -1

b) \(a{x^2} + bx + c\) tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số).

Giải

a) Thay giá trị x = -1 vào đa thức ta có:

\({( - 1)^2} + {( - 1)^4} + {( - 1)^6} + ... + {( - 1)^{100}} \)

\(= \underbrace {1 + 1 + 1 + ... + 1}_{} = 50\)

            50 số hạng

Vậy giá trị đa thức bằng 50 tại x = - 1

b) Thay x = -1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{\left( { - 1} \right)^2} + b\left( { - 1} \right) + c = a - b + c\)

Vậy giá trị đa thức bằng a – b + c tại x = -1

Thay x = 1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{.1^2} + b.1 + c = a + b + c\). Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan