Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5.1, 5.2 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 15 phiếu

Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức.

Câu 5.1 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức

\({{\rm{x}}^3}{y^4} - 5{y^8} + {{\rm{x}}^3}{y^4} + x{y^4} + {x^3} - {y^2} - x{y^4} + 5{y^8}\) 

Giải

\(\eqalign{
& {{\rm{x}}^3}{y^4} - 5{y^8} + {{\rm{x}}^3}{y^4} + x{y^4} + {x^3} - {y^2} - x{y^4} + 5{y^8} \cr
& = 2{{\rm{x}}^3}{y^4} + {x^3} - {y^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 7.

Câu 5.2 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn đa thức ta được: \({x^3} - 5{y^2} + x + {x^3} - {y^2} - x\)

\(\left( A \right){x^6} - 6{y^4}\)                             \(\left( B \right){x^6} - 4{y^4}\)

\(\left( C \right)2{{\rm{x}}^3} - 6{y^2}\)                          \(\left( D \right)2{{\rm{x}}^3} - 4{y^2}\)

Hãy chọn phương án đúng

Giải

Đáp án đúng là \(\left( C \right)2{{\rm{x}}^3} - 6{y^2}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan