Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 58 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 58 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước những câu trả lời đúng, viết chữ S vào ☐ trước câu trả lời sai.

☐ Chỉ có những vật như măt trống, dây đàn phát ra âm thanh mới rung động, còn các vật như hòn đá cục sắt khi phát ra âm thanh không hề có rung động.

☐ Hòn đá khi phát ra âm thanh thì cũng có rung động, tuy vậy rung động rất nhỏ mắt thường không nhìn thấy được.

☐ Chỉ những vật bị gõ, đập khi phát ra âm thanh mới có rung động còn đài, ti vi khi phát ra âm thanh không liên quan gì tới rung động.

Trả lời :

S Chỉ có những vật như măt trống, dây đàn phát ra âm thanh mới rung động, còn các vật như hòn đá cục sắt khi phát ra âm thanh không hề có rung động.
Đ Hòn đá khi phát ra âm thanh thì cũng có rung động, tuy vậy rung động rất nhỏ mắt thường không nhìn thấy được.
S Chỉ những vật bị gõ, đập khi phát ra âm thanh mới có rung động còn đài, ti vi khi phát ra âm thanh không liên quan gì tới rung động.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan