Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 Unit 12 Trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

Underline and rewrite the inappropriate words.

Underline and rewrite the inappropriate words.

Gạch chân lỗi sai và sửa. 

a) The heads of four American presidents are painted into the rock at Mount Rushmore. a) carved
b) Quyen wanted to know what the climate was like so that she could bring suitable clothes. b) _______
c) When Mrs. Quyen and her husband flew overhead, the fire of Kilauea Volcano was pouring out. c) _______
d) The “Windy City” is situated right on the coast of Lake Michigan. d) _______
e) One day Mrs. Quyen and her husband went to see a íamous prisoner on the island of Alcatraz.

Hướng dẫn giải 

a) The heads of four American presidents are painted into the rock at Mount Rushmore. a) carved
b) Quyen wanted to know what the climate was like so that she could bring suitable clothes. b) weathe r
c) When Mrs. Quyen and her husband flew overhead, the fire of Kilauea Volcano was pouring out. c) lava
d) The “Windy City” is situated right on the coast of Lake Michigan. d) shore
e) One day Mrs. Quyen and her husband went to see a famous prisoner on the island of Alcatraz. e) prison

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan