Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.1, 2.2, 2.3 trang 7, 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số \({{ - 7} \over {12}}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm:

(A) \({{ - 1} \over {12}} + {{ - 3} \over 4}\);

(B) \({{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 3}\);

(C) \({{ - 1} \over {12}} + {{ - 4} \over 6}\);

(D) \({{ - 1} \over 6} + {{ - 3} \over 2}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({{ - 1} \over 4} + {{ - 1} \over 3}\).

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng \({a \over b} + {{ - a} \over {b + 1}}\) bằng:

(A) \({a \over {b(b + 1)}}\);

(B) 0;

(C) \({1 \over {b(b + 1)}}\);

(D) \({{2ab+1} \over {b(b + 1)}} \).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) \({a \over {b(b + 1)}}\).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép tính \({2 \over 3} + {1 \over 3}.{{ - 6} \over {10}}\) là:

(A) \({{ - 6} \over {10}}\);

(B) \({7 \over {15}}\);

(C) \({{ - 7} \over {15}}\);

(D) \({6 \over {10}}\).

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({7 \over {15}}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan