Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.12 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Câu 2.12 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Hàm số \(y = 4x - 3\) có đồ thị là đường thẳng (d)

a. Gọi \((d_1)\) là đường thẳng có được khi tịnh tiến \((d)\) lên trên 4 đơn vị. Hỏi \((d_1)\) là đồ thị của hàm số nào ?

b. Gọi \((d_2)\) là đường thẳng có được khi tịnh tiến \((d)\) sang trái 1 đơn vị. Hỏi \((d_2)\) là đồ thị của hàm số nào ?

c. Em có nhận xét gì về hai kết quả trên ?

Giải:

a. \((d_1)\) là đồ thị của hàm số \(y = (4x – 3) + 4\) hay \(y = 4x + 1\)

b. \((d_2)\) là đồ thị của hàm số \(y = (x + 1) – 3\) hay \(y = 4x + 1\)

c. Đường thẳng \(y = 4x + 1\) có thể có được bằng cách tịnh tiến đường thẳng \(y = 4x – 3\) theo hai cách như trong \(a\) và \(b\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan