Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.15 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.15 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau, tìm các giá trị của k sao cho đồ thị của hàm số \(y =  - 2x + k\left( {x + 1} \right)\)

a. Đi qua gốc tọa độ \(O\)

b. Đi qua điểm \(M(-2 ; 3)\)

c. Song song với đường thẳng \(y = \sqrt 2 x\)

Giải:

a. \(k = 0.\)

b. \(k = 1.\)

c. \(k = 2 + \sqrt 2 .\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan