Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.17 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.17 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :

a. \(y = \left| {3x + 5} \right|;\)

b. \(y =  - 2\left| {x - 1} \right|;\)

c. \(y =  - {1 \over 2}\left| {2x + 3} \right| + {5 \over 2}.\)

Giải:

a. Đồ thị \(y = \left| {3x + 5} \right|\)

b. Hàm số có thể viết dạng \(y = \left\{ {\matrix{   { - 2x + 2\,\,\,khi\,\,\,x \ge 1}  \cr   {2x - 2\,\,\,khi\,\,\,x < 1}  \cr  } .} \right.\)

Đồ thị \(y =  - 2\left| {x - 1} \right|\)

c. Hàm số có thể viết dạng \(y = \left\{ {\matrix{   { - x + 1\,\,\,khi\,\,\,x \ge  - {3 \over 2}}  \cr   {x + 4\,\,\,khi\,\,\,x <  - {3 \over 2}}  \cr  } .} \right.\)

Đồ thị \(y =  - {1 \over 2}\left| {2x + 3} \right| + {5 \over 2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan