Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.21 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.21 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Một tia sáng chiếu xiên một góc 45˚đến điểm O trên bề mặt của một chất lỏng thì bị khúc xạ như hình 2.3. Ta lập hệ tọa độ \(Oxy\) như đã thể hiện trên hình vẽ.

a. Hãy tìm hàm số \(y = f(x)\) có đồ thị trùng với đường đi của tia sáng nói trên.

b. Lập bảng biến thiên của hàm số \(y = f(x)\)

Giải:

a. \(f\left( x \right) = \left\{ {\matrix{   { - x\,\,\,khi\,\,\,x \le 0}  \cr   { - 2x\,\,\,khi\,\,\,x > 0}  \cr  } } \right.\)

b. Học sinh tự lập bảng biến thiên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan