Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.25 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.25 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.

b. Nếu tịnh tiến (P) sang phải 1,5 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

c. Nếu tịnh tiến (P) sang trái 2 đơn vị thì ta được đồ thị hàm số nào ?

Giải:

a. Đồ thị hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\), nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số: \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)

b. \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{\left( {x - 1,5} \right)^2}\)

c. \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{\left( {x + 2} \right)^2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan