Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.27 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.27 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây. Tìm giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của mỗi hàm số tương ứng.

a. \(y = 2{\left( {x + 3} \right)^2} - 5\)

b. \(y =  - {\left( {2x - 1} \right)^2} + 4\)

c. \(y =  - \sqrt 2 {x^2} + 4x\)

Giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan