Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.31 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.31 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :

a. \(y = \left| {{1 \over 2}{x^2} + 2x - 6} \right|\)

b. \(y = \left| { - 0,5{x^2} + 3x - 2,5} \right|\)

Giải:

a. \(y = \left| {{1 \over 2}{x^2} + 2x - 6} \right|\)

- Đồ thị hàm số:

Bảng biến thiên

 

b. \(y = \left| { - 0,5{x^2} + 3x - 2,5} \right|\)

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan