Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.26 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.26 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho hàm số \(y = 2{x^2}\) có đồ thị là parabol (P). Phải tịnh tiến (P) như thế nào để được đồ thị của hàm số:

a. \(y = 2{x^2} + 7\)

b. \(y = 2{x^2} - 5\)

c. \(y = 2{\left( {x + 3} \right)^2}\)

d. \(y = 2{\left( {x - 4} \right)^2}\)

e. \(y = 2{\left( {x - 2} \right)^2} + 5\)

f. \(y = 2{x^2} - 6x + 1\,?\)

Giải:

a. Tịnh tiến (P) lên trên 7 đơn vị

b. Tịnh tiến (P) xuống dưới 5 đơn vị

c. Tịnh tiến sang trái 3 đơn vị

d. Tịnh tiến sang phải 4 đơn vị

e. Tịnh tiến sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến tiếp lên trên 5 đơn vị

f. Tịnh tiến sang phải 1,5 đơn vị rồi tịnh tiến tiếp xuống dưới 3,5 đơn vị.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan