Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.20 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 2.20 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

a. Cho điểm \(A\left( {{x_0};{y_0}} \right)\). Hãy xác định tọa độ của điểm \(B\), biết rằng \(B\) đối xứng với \(A\) qua trục tung.

b. Chứng minh rằng hai đường thẳng \(y = 3x + 1\) và \(y = -3x + 1\) đối xứng với nhau qua trục tung.

c. Tìm biểu thức xác định hàm số \(y = f(x)\), biết rằng đồ thị của nó là đường thẳng đối xứng với đường thẳng \(y = 0,5x – 2\) qua trục tung.

Giải:

a. \(B\left( { - {x_0};{y_0}} \right).\)

b. Chứng minh tương tự bài 2.19.b

c. \(y =  - 0,5x - 2.\) Gợi ý. Trước hết chứng minh rằng đồ thị của hai hàm số \(y = f(x)\) và \(y = f(-x)\) đối xứng với nhau qua trục tung.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan