Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.16 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.16 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng cho sau đây:

a. \(y – 6x + 1 = 0\)

b. \(y =  - 0,5x - 4\)

c. \(y = 3 + {x \over 2}\)

d. \(2y + x = 6\)

e. \(2x - y = 1\)

f. \(y = 0,5x + 1\)

Giải:

Các cặp đường thẳng song song là :

a. và e ; b và d ; c và f

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan