Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.13 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.13 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giả sử hàm số \(y = {{ - 2} \over x}\) có đồ thị là (H).

a. Nếu tịnh tiến (H) xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

b. Nếu tịnh tiến (H) sang phải 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

c. Nếu tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị rồi sang trái 4 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Giải:

a. Tịnh tiến (H) xuống dưới 3 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over x} - 3\) hay \(y = {{ - 3x - 2} \over x}.\)

b. Tịnh tiến (H) sang phải 2 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over {x - 2}}\)

c. Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị rồi sang trái 4 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over {x + 4}} + 1\) hay \(y = {{x + 2} \over {x + 4}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan