Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 28 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Tìm hai số a và b.

Tìm hai số a và b sao cho 5a – 4b = -5 và đường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4).

Giải

Đường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4) nên tọa độ của A nghiệm đúng phương trình đường thẳng nên -7a + 4b = -1.

Theo bài ra ta có phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{ - 7a + 4b = - 1} \cr
{5a - 4b = - 5} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{ - 2a = - 6} \cr 
{5a - 4b = - 5} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{a = 3} \cr 
{5.3 - 4b = - 5} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{a = 3} \cr 
{ - 4b = - 20} \cr} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{a = 3} \cr 
{b = 5} \cr} } \right. \cr} \)

Vậy hai ẩn a và b tìm được (a; b) = (3; 5).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan