Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 29 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Tính nhanh

Tính nhanh

a. \({25^2} - {15^2}\)

b. \({87^2} + {73^2} - {27^2} - {13^2}\)

Giải:

a. \({25^2} - {15^2} = \left( {25 + 15} \right)\left( {25 - 15} \right) = 40.10 = 400\)

b. \({87^2} + {73^2} - {27^2} - {13^2}\)

\( \;= \left( {{{87}^2} - {{13}^2}} \right) + \left( {{{73}^2} - {{27}^2}} \right)\)

\(\eqalign{ &  = \left( {87 + 13} \right)\left( {87 - 13} \right) + \left( {73 + 27} \right)\left( {73 - 27} \right)  \cr  &  = 100.74 + 100.46 = 100\left( {74 + 46} \right) \cr&= 100.120 = 12000 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan