Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho.

Cho ba biểu thức \(5x - 3\), \({x^2} - 3x + 12\) và \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

a. Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho.

b. Hãy tính giá trị của các biểu thức đã cho khi x nhận tất cả các giá trị thuộc tập hợp M = {x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5 }, điền vào bảng sau rồi cho biết mỗi phương trình ở câu a. có những nghiệm nào trong tập hợp M:

x

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

5x – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\({x^2} - 3x + 12\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải:

a. (1): \(5x - 3 = {x^2} - 3x + 12\)

    (2): \({x^2} - 3x + 12 = \left( {x + 1} \right)\left( {x -3} \right)\)

    (3): \(5x - 3 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

b. Ta có: \(x ∈ ℤ | - 5 ≤ x ≤ 5\) suy ra:

\(x \in \left\{ { - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\)

 

x

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

5x – 3

- 28

- 23

- 18

- 13

- 8

- 3

2

7

12

17

22

\({x^2} - 3x + 12\)

52

40

30

22

16

12

10

10

12

16

22

\(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)\)

32

21

12

5

0

- 3

- 4

- 3

0

5

12

Phương trình (1) có nghiệm là x = 3 và x = 5

Phương trình (2) không có nghiệm

Phương trình (3) có nghiệm là x = 0

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan