Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

Câu 3.1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?

(A) 1cm, 2m, 2,5cm                      (B) 3cm; 4cm ; 6cm;

(C) 6cm, 7cm, 13cm                     (D) 6cm, 7cm, 12cm

Giải

Bộ ba không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác là 6cm, 7cm, 13cm. Chọn (C) 6cm, 7cm, 13cm.

Câu 3.2 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 10cm. Trong các số đo sau đây, số đo nào là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đó?

(A) 6cm                  (B) 7cm;

(C) 8cm ;                (D) 9cm.

Giải

Chọn đáp án (D) 9cm.

Câu 3.3 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Có hay không tam giác với độ dài các cạnh là

a) 1m ; 2m và 3m?

b) 1,2dm ; 1dm và 2,4dm?

Giải

a) Không có, vì 1 + 2 không lớn hơn 3.

b) Không có, vì 1,2 + 1 không lớn hơn 2,4.

Câu 3.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hãy tìm cạnh của tam giác cân, nếu hai cạnh của nó bằng

a) 7cm và 3cm ;

b) 8cm và 2cm ;

c) 10cm và 5cm;

Giải

a) Vì 3 + 3 < 7 nên tam giác cân đó có cạnh bên bằng 7cm và cạnh đáy bằng 3cm

b) Cạnh bên bằng 8cm và cạnh đáy bằng 2cm.

c) Cạnh bên bằng 10cm và cạnh đáy bằng 5cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan