Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.1. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hãy so sánh:

Hãy so sánh:

a) sinα và tgα  ( 0º < α < 90º) ;                                

b) cosα và cotgα ( 0º < α < 90º).

c) sin35º và tg38º  ;                                                   

d) cos33º và tg61º.

Gợi ý làm bài:

a)         Do 0 < cosα < 1 và sinα > 0 nên \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} > \sin \alpha \)

b)         Do 0 < sinα < 1 và cosα > 0 nên \(\cot g\alpha  = {{\cos \alpha } \over {\sin \alpha }} > \cos \alpha \)

c)         Theo a) sin35º < tg35º, mà khi góc lớn lên thì tang cũng lớn lên nên tg35º < tg38º. Vậy sin35º < tg38º.

d)        Theo b) cos33º < cotg33º mà khi góc lớn lên thì cotang nhỏ đi nên cotg33º < cotg29º = tg61º. Suy ra cos33º < tg61º.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan