Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.1 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

Giải bài tập Câu 3.1 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm điều kiện của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó :

a. \(x - \sqrt {x - 3}  = \sqrt {3 - x}  + 3\)

b. \(\sqrt { - {x^2} + 4x - 4}  = {x^2} - 4\)

c. \(\sqrt x  - \sqrt {1 - x}  = \sqrt { - x - 2} \)

d. \(x + 2\sqrt {x + 1}  = 1 - \sqrt { - x - 1} \)

Giải:

a. S = {3};

b. S = {2}.

c. Không có số thực nào thỏa mãn đồng thời hai điều kiện \(x ≥ 0\) và \(–x – 2 ≥ 0\). Vậy phương trình vô nghiệm.

d. Phương trình vô nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan