Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.2 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.2 trang 58 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm nghiệm nguyên của mỗi phương trình sau bằng cách xét điều kiện xác định của nó :

a. \(\sqrt {4 - x}  - 2 = \sqrt x  - x\)

b. \(3\sqrt {x + 2}  = \sqrt {2 - x}  + 2\sqrt 2 \)

Giải:

a. Điều kiện xác định của phương trình là \(0 ≤ x ≤ 4\). Thử trực tiếp các giá trị của x thuộc tập {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} vào phương trình, ta thấy phương trình có các nghiệm \(x = 0 ; x = 4\) và \(x = 2.\)

b. Điều kiện xác định của phương trình là \(– 2 ≤ x ≤ 2\). Thử trực tiếp các giá trị của x thuộc tập {-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2} vào phương trình, ta thấy phương trình có một nghiệm \(x = 0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan