Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.11 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.11 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau chỉ có một nghiệm :

a. \(\left( {x - m} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\)

b. \(m\left( {m - 1} \right)x = {m^2} - 1\)

Giải:

a. \(\left( {{\rm{x}} - m} \right)\left( {{\rm{x}} - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow {\rm{x}} - m = 0\) hoặc \(x - 1 = 0 \Leftrightarrow {\rm{x}} = m\) hoặc \(x = 1\)

Vậy phương trình chỉ có một nghiệm khi m = 1.

b. m ≠ 0 và m ≠ 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan