Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.12 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.12 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :

a. \(2mx = 2x + m + 4\)

b. \(m\left( {x + m} \right) = x + 1\)

Giải:

a. Ta có :

\(2mx = 2x + m + 4 ⇔ 2(m – 1)x = m + 4 \,\,\,\,\,\,\, (1)\)

- Với \(m – 1 ≠ 0\) hay \(m ≠ 1\), chia hai vế của (1) cho \(2(m – 1)\) ta được \(x = \frac{{m + 4}}{{2\left( {m - 1} \right)}}.\)

- Với \(m – 1 = 0\) hay m = 1, phương trình (1) trở thành \(0.x = 5\), vô nghiệm.

b. Phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -(m + 1)\) khi \(m ≠ 1\), nghiệm đúng với mọi x khi m = 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan