Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.16 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.16 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Biện luận số giao điểm của hai parabol sau theo tham số m :

\(y = {x^2} + mx + 8\) và \(y = {x^2} + x + m\)

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai parabol là nghiệm của phương trình

\({x^2} + mx + 8 = {x^2} + x + m.\)

Phương trình trên tương đương với phương trình \(\left( {1 - m} \right)x = 8 - m\)

Từ đó suy ra :

Nếu m = 1 thì hai đồ thị không có điểm chung.

Nếu m ≠ 1 thì hai đồ thị có một điểm chung.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan