Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.32 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.32 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải và biện luận các phương trình sau :

a. \(\left( {x - 2} \right)\left( {x - mx + 3} \right) = 0\)

b. \(\dfrac{{\left( {x + 1} \right)\left( {mx + 2} \right)}}{{x - 3m}} = 0\)

c. \(\dfrac{{mx - 1}}{{x - 1}} + \dfrac{m}{{x + 1}} = \dfrac{{m\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{{x^2} - 1}}\)

Giải:

a. Với m = 1 hoặc \(m = \dfrac{5}{2},\) tập nghiệm S = {2}.

Với m ≠ 1 và \(m \ne \dfrac{5}{2},\) tập nghiệm \(S = \left\{ {2;\dfrac{3}{{m - 1}}} \right\}\)

b. điều kiện là \(x ≠ 3m\). Khi đó ta có

\(\left( {x + 1} \right)\left( {mx + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0\) hoặc \(mx + 2 = 0\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan