Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.45 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.45 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Viết phương trình của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau :

a. Cắt trục Ox tại điểm có hoành độ là 5 và cắt trục Oy tại điểm có tung độ là -2.

b. Đi qua hai điểm A(1 ; -1) và B(3 ; 5).

Giải:

a. \(2x – 5y = 10\)

b. \(y = 3x – 4\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan