Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.47 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 3.47 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình sau (tính chính xác đến hàng phần trăm) :

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + \sqrt 2 y + z = 1}\\{\sqrt 3 x + \sqrt 3 y + 2z = \sqrt 2 }\\{x + \sqrt 5 y + 3z = \sqrt 3 }\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left( {\sqrt 2  + 1} \right)x + y + \sqrt 3 z =  - 1}\\{x + \sqrt 2 y + \sqrt 5 z = \sqrt 2 }\\{\sqrt 3 x + \left( {\sqrt 3  + 1} \right)y - z = \sqrt 5 }\end{array}} \right.\)

Giải:

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \approx  - 0,42}\\{y \approx 2,91}\\{z \approx  - 1,45}\end{array}} \right.\)

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \approx  - 1,18}\\{y \approx 1,62}\\{z \approx 0,14}\end{array}} \right.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan