Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.46 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó.

Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó.

a) Dãy số \(({a_n})\) xác định bởi \({a_1} = 1\) và  \({a_{n + 1}} = {{{a_n}} \over 7}\) với mọi \(n \ge 1;\)

b) Dãy số \(({b_n})\) xác định bởi \({b_1} = 3\) và  \({b_{n + 1}} = {{{b_n}} \over n}\) với mọi \(n \ge 1;\)

c) Dãy số \(({c_n})\) xác định bởi \({c_1} = 2\) và  \({c_{n + 1}} = {6 \over {{c_n}}}\) với mọi \(n \ge 1;\)

d) Dãy số \(({d_n})\) mà  \({d_{n + 1}} = 3{d_n}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Giải

a) Dãy số \(({a_n})\) là một cấp số nhân với công bội bằng \({1 \over 7}.\)

b) Dãy số \(({b_n})\) không là một cấp số nhân.

 c) Dãy số \(({c_n})\) không là một cấp số nhân.

d) Dãy số \(({d_n})\) là một cấp số nhân với công bội bằng 3.

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan