Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3.8 trang 59 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3.8 trang 59 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tìm điều kiện xác định của phương trình hai ẩn sau rồi suy ra tập nghiệm của nó

\(\sqrt { - {x^2} - {{\left( {y + 1} \right)}^2}}  + xy = \left( {x + 1} \right)\left( {y + 1} \right)\)

Giải:

Điều kiện của phương trình là \( - {x^2} - {\left( {y + 1} \right)^2} \ge 0\,\) hay \(\,{x^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} \le 0.\) Điều này tương đương với \(x = (y + 1) = 0\), tức là \((x ; y) = (0 ; -1)\) (vì nếu trái lại, em hãy chứng minh rằng ta luôn có \({x^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} > 0\)). Thử trực tiếp x = 0 và y = -1 vào phương trình, ta thấy cặp số (0 ; -1) đúng là nghiệm của phương trình đã cho).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan