Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 13 Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Use the passive and an infinitive to rewrite the sentences below.

Use the passive and an infinitive to rewrite the sentences below.

Sử dụng câu bị động và to V để viết lại câu.

Example:

They asked me to repair the table.

I was told to repair the table.

a) They told him to stay home for three days.

b) They asked Mrs. Robinson to do the shopping.

c) She told him not to talk in class.

d) Mr. Thompson allowed us to use his Computer.

e) He taught me to do the magic when I was a boy.

f) They advised us to take a bus downtown.

g) The organization asked him to take an English test.

h) They say that she is the best student in the class.

i) They told us to go home and wait.

j) The teacher told us to work harder on English pronunciation.

Hướng dẫn giải 

a. He was told to stay home for three days.

b. Mrs. Robinson was asked to do the shopping.

c. He was asked/ told not to talk in class.

d. We were allowed to use Mr. Thompson's computer.

e. I was taught (how) to do the magic when I was a boy.

f. We were advised to take a bus downtown.

g. He was asked to take an English test.

h. She is said to be the best student in the class.

i. We were told/ asked to go home and wait.

j. We were told/ asked to work harder on English pronunciation.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan