Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 9 Trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Choose the best word in the box for each blank.

Choose the best word in the box for each blank.

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. 

bleeding ambulance first-aid wound emergency
pressure awake conscious accident victim

A girl was riding a bike when she had an (1) accident. She fell off her bike and hit her head on the road. Her head was hurt and it was badly bleeding. However, she was still (2)__________ . It was an (3) __________ so people called an (4) __________ in order to take her to hospital. While waiting for the ambulance, some people tried to stop the (5) __________ by using a handkerchieí to cover the (6)__________ . Then they put (7)__________ on it and held it tight. They tried to talk to her so as to keep her (8)__________ . After about ten minutes, the ambulance arrived and the (9)__________ was taken to hospital. Thanks to the timely and proper (10)__________ the girl was safely rescued.

Hướng dẫn giải 

1. accident  

2. Conscious

3. Emergency

4. Ambulance

5. bleeding

6. Wound

7. Pressure

8. Awake

9. victim

10. First-aid

Dịch bài đọc 

Một cô gái đã cưỡi một chiếc xe đạp khi cô ấy đã có một tai nạn. Cô ngã xe đạp và đánh vào đầu. Đầu cô bị thương và bị chảy máu rất nặng. Tuy nhiên, cô vẫn còn tỉnh táo. Đó là trường hợp khẩn cấp vì vậy mọi người gọi xe cứu thương để đưa cô đến bệnh viện. Trong khi đợi xe cứu thương, một số người cố gắng ngăn chặn sự chảy máu bằng cách sử dụng một chiếc khăn tay để che đậy. Rồi họ gây sức ép lên nó và giữ chặt nó. Họ cố gắng nói chuyện với cô để giữ cô tỉnh giấc. Sau khoảng mười phút, xe cứu thương đến và nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Nhờ có thời gian đầu tiên và kịp thời - cô gái đã được giải cứu an toàn.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan