Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 42 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì sáu học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế. Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

Giải

Gọi số ghế trong phòng học là x (ghế)

Số học sinh của lớp là y (học sinh)

Điều kiện: x ∈ N*; y ∈ N*

Nếu mỗi ghế 3 em thì có 6 em không có chỗ, ta có phương trình:

3x + 6 = y

Nếu mỗi ghế 4 học sinh thì thừa 1 ghế, ta có phương trình:

( x – 1 )4 = y

Ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{3x + 6 = y} \cr
{\left( {x - 1} \right).4 = y} \cr} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{3x - y = - 6} \cr 
{4x - y = 4} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 10} \cr 
{4x - y = 4} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{x = 10} \cr 
{y = 36} \cr} } \right. \cr} \)

x = 10 và y = 36 thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy phòng học có 10 ghế và lớp có 36 học sinh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan