Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 43 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 19 phiếu

Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên một ha là bao nhiêu.

Trên một cánh đồng cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa giống cũ. Thu hoạch được tất cả 460 tấn thóc). Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên một ha là bao nhiêu biết rằng 3 ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn 4 ha trồng lúa cũ là 1 tấn.

Giải

Gọi năng suất lúa trên một ha giống mới là x ( tấn), của lúa giống cũ là y ( tấn).

Điều kiện: x > 0; y > 0

Cả hai loại thu được 460 tấn lúa, ta có phương trình:

60x + 40y = 460

3 ha giống lúa mới thu hoạch ít hơn 4 ha giống lúa cũ 1 tấn, ta có phương trình:

4y – 3x = 1

Ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{60x + 40y = 460} \cr
{4y - 3x = 1} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{6x + 4y = 46} \cr 
{ - 6x + 8y = 2} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{12y = 48} \cr 
{4y - 3x = 1} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4.4 - 3x = 1} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{x = 5} \cr} } \right. \cr} \)

Giá trị x = 5; y = 4 thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy: Năng suất 1 ha giống mới là 5 tấn

Năng suất 1 ha giống cũ là 4 tấn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan