Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.26 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài tập Câu 4.26 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai, vì sao ?

a. 2 là một nghiệm của bất phương trình \({x^2} + {x} + 1 > 0\)

b. -3 không là nghiệm của bất phương trình \({x^3} - 3{x} - 1 < 0\)

c. a là một nghiệm của bất phương trình \({x^2} + \left( {1 + a} \right)x - a + 2 < 0\)

Giải:

a. Đúng, vì \({2^2} + 2 + 1 > 0\)

b. Sai, vì \({\left( { - 3} \right)^3} - 3.\left( { - 3} \right) - 1 < 0\) nên -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

c. Sai, vì \({a^2} + \left( {1 + a} \right)a - a + 2 = 2{{a}^2} + 2 > 0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan