Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.30 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.30 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Không giải bất phương trình, hãy giải thích tại sao các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x :

a. \({x^4} + {{\rm{x}}^2} + 1 > 0\)

b. \(\dfrac{{{{\left( {{\rm{x}} - 2} \right)}^2}}}{{{x^2} + 1}} \ge 0\)

c. \({x^2} + {\left( {{\rm{x}} - 1} \right)^2} + \dfrac{1}{{{x^2} + 1}} > {x^2}\)

Giải:

a. Vế trái luôn dương với mọi \(x\).

b. Vế trái không âm với mọi \(x\).

c. Giản ước cả hai vế cho \({x^2}.\) Vế trái của bất đẳng thức mới nhận được luôn dương.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan