Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.28 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.28 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau :

a. \(\sqrt {{\rm{x}} - 2}  \ge \sqrt {2 - x} \)

b. \(\sqrt {2{\rm{x}} - 3}  < 1 + \sqrt {2{\rm{x}} - 3} \)

c. \(\dfrac{{\rm{x}}}{{\sqrt {{\rm{x}} - 3} }} < \dfrac{3}{{\sqrt {{\rm{x}} - 3} }}\)

d. \(3{\rm{x}} + \dfrac{1}{{x - 2}} \ge 2 + \dfrac{1}{{x - 2}}\)

Giải:

a. Điều kiện : \(x = 2\), tập nghiệm \(S = \left\{ 2 \right\}.\)

b. Điều kiện : \(x \ge \dfrac{3}{2},\) tập nghiệm \(S = \left[ {\dfrac{3}{2}; + \infty } \right)\)
c. Điều kiện : \(x > 3\), tập nghiệm \(S = ∅.\)

d. Điều kiện : \(x ≠ 2\), tập nghiệm \(S = \left[ {\dfrac{2}{3};2} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\) .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan