Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.49 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.49 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình sau :

a. 

\(\left\{ \matrix{x - 3y < 0 \hfill \cr x + 2y > - 3 \hfill \cr y + x < 2 \hfill \cr} \right.\)

b. 

\(\left\{ \matrix{y \ge 0 \hfill \cr - {x \over 2} + {y \over 3} + 1 < {1 \over 2} \hfill \cr {x \over 3} + {y \over 2} < 1 \hfill \cr} \right.\)

Giải:

a. Miền nghiệm là phần không bị gạch (không kể biên) trong hình 4.9.

b. Miền nghiệm là miền tam giác ABC (không kể hai cạnh AB, BC) trong hình 4.10.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan