Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 46 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 34 phiếu

Tìm tất cả các số tự nhiên n.

Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho:

a) \(2.16 \ge {2^n} > 4\)                          b) \(9.27 \le {3^n} \le 243\)

Giải

a) \(2.16 \ge {2^n} > 4 \Rightarrow {2.2^4} \ge {2^n} > {2^2}\) 

\( \Rightarrow {2^5} \ge {2^n} > {2^2} \Rightarrow 2 < n \le 5 \Rightarrow n \in \left\{ {3;4;5} \right\}\)

b) \(9.27 \le {3^n} \le 243 \Rightarrow {3^2}{.3^3} \le {3^n} \le {3^5}\)

\( \Rightarrow {3^5} \le {3^n} \le {3^5} \Rightarrow n = 5\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan