Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 46 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm. Tính: a. Diện tích hình thoi b. Độ dài cạnh hình thoi c. Độ dài đường cao hình thoi

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm.

Tính: a. Diện tích hình thoi

b. Độ dài cạnh hình thoi

c. Độ dài đường cao hình thoi

Giải:                                                                            

a. \({S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.12.16 = 96\) (cm2)

b.Trong tam giác vuông OAB ta có:

\(\eqalign{  & A{B^2} = O{A^2} + O{B^2} = {\left( {{{AC} \over 2}} \right)^2} + {\left( {{{BD} \over 2}} \right)^2}  \cr  &  = {6^2} + {8^2} = 100  \cr  & AB = 10(cm) \cr} \)

c. Kẻ AH ⊥ CD (H ∈ CD)

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AH.CD  \cr  &  \Rightarrow AH = {{{S_{ABCD}}} \over {CD}} = {{96} \over {10}} = 9,6(cm) \cr} \)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan