Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 49 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị m2 ).

Theo kích thước đã cho trên hình 191, hãy tính diện tích hình gạch sọc (đơn vị m2 ).

Giải:                                                                   

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AD.AB = \left( {20 + 40} \right).\left( {40 + 10 + 35} \right) = 5100({m^2})  \cr  & {S_I} = {1 \over 2}.40.20 = 400({m^2})  \cr  & {S_{II}} = {1 \over 2}.10.20 = 100({m^2})  \cr  & {S_{III}} = {1 \over 2}\left( {20 + 35} \right).35 = 962,5({m^2})  \cr  & {S_{IV}} = {1 \over 2}.15.50 = 375({m^2})  \cr  & {S_V} = {1 \over 2}\left( {15 + 40} \right).15 = 412,5({m^2}) \cr} \)

Diện tích phần gạch sọc :

S = 5100 – ( 400 + 100 + 962,5 + 375 + 412,5) = 2850 (m2)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan