Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 5 Unit 1 Trang 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.5 trên 40 phiếu

Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using (not) adjective + enough.

Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using (not) adjective + enough.

Nối các vế của một câu để thành câu hoàn chỉnh, sử dụng cấu trúc " (not) tính từ + enough" 

Example:

He is strong. He can carry the box.

He is strong enough to carry the box.

a) The weather wasn't very warm. We couldn't go swimming.

b) He wasn't very experienced. He couldn't do the job.

c) The ladder wasn't very long. It didn't reach the window.

d) The tea isn't strong. It won't keep us awake.

e) The fire ish't very hot. It won't boil the kettle.

f) The ice is quite thick. We can walk on it.

Hướng dẫn giải

a) The weather wasn't warm enough for us to be able to go swimming. 

b) He wasn't experienced enough to be  able to do the job. 

c) The ladder wasn't long enough to reach the window. 

d) The tea isn't strong enough to keep us awake. 

e) The fire isn't hot enough to boil the kettle. 

f) The ice is thick enough for us to walk on. 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan